Công ty Cổ Phần Green Feed – KCN Hưng Yên

Tên khách hàng: Công ty Cổ Phần Green Feed – KCN Hưng Yên

Địa chỉ: Hưng Yên