Công ty TNHH CJ Vina Agri – KCN Hưng Yên

Tên khách hàng: Công ty TNHH CJ Vina Agri – KCN Hưng Yên

Địa chỉ: Hưng Yên