Công ty TNHH HanesBrands Việt Nam

Tên khách hàng: Công ty TNHH HanesBrands Việt Nam

Địa chỉ: Hưng Yên